Bergen: Bærekraftig frokost - Hva er god fortetting og hvordan får vi det til?

Start: 17. oktober 2018 08:00
Slutt: 17. oktober 2018 10:00
Sted: Bergen Offentlige Bibliotek, Strømgaten 6. OBS! Dørene åpnes ikke før kl. 08:00.
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 16. oktober 2018 14:30

Framtidens by skal i hovedsak vokse fram mellom etablert bebyggelse og i etablerte nabolag. I Bergen har vi et mål om kvalitet i fortetting og flere områder er utpekt som framtidige fortettings- og transformasjonsområder. Men hva er egentlig god fortetting og hvordan får vi det til?

Berekraftig frokost 17102018fortetting

Program

  • 08.00 Frokost
  • 08.15 Betydningen av arkitektur og fysiske omgivelser v/ Maria Molden, Byarkitekt i Bergen
  • 08.50 Pause
  • 09.00 Den beboerutviklede byen v/ Arild Eriksen, sivilarkitekt og partner i Fragment
  • 09.30 Erfaringer fra transformasjon i Hovinbyen v/ Elin Hoff Johansen, senioringeniør i Plan- og bygningsetaten i Oslo
  • 10.00 Slutt

Om foredragsholderne

Hos byarkitekten i Bergen er de i gang med arbeidet med en ny arkitekturstrategi for byen. Byarkitekt Maria Molden vil snakke om deres arbeid og de sentrale utfordringer Bergen står ovenfor med tanke på framtidens byggeri. Videre vil hun fortelle om byarkitekten sitt syn på betydningen av arkitektur og fysiske omgivelser og fortelle om noen av de verktøyene som er i utvikling. Se relevant intervju med Maria Molden her.

Sivilarkitekt og partner i Fragment, Arild Eriksen har i flere år utviklet prosjekter ut ifra ideen om den beboerutviklede byen. Med bakgrunn i spørsmålet om hvordan vi får til god fortetting vil Eriksen snakke om hvordan Bergen kan inkludere flere stemmer og muliggjøre en mer mangfoldig byutvikling. Med utgangpunkt i egne prosjekt og eksempler fra Europa vil Eriksen foreslå kommunale verktøy for å oppnå en mer inkluderende byutvikling.

Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde og skal absorbere store deler av byens framtidige befolkningsvekst. Senioringeniør i Plan- og bygningsetaten i Oslo Elin Hoff Johansen har i flere år arbeidet med Oslo kommune sitt strategiske planarbeid for Hovinbyen og vi dele sine erfaringer med transformasjonen av Oslos randsone.