Bergen: Bærekraftig frokost - Dyrk Bergen!

Start: 21. mars 2018 08:00
Slutt: 21. mars 2018 10:00
Sted: Bergen - Kantina i Bergen Rådhus. NB! På grunn av krav til sikkerhet , er det bare påmeldte deltakere som slipper inn i kantinen. Dørene stenges klokken 08.20
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 20. mars 2018 16:00

Grønne tak, bygårder, fellesareal i gatetun og dyrking av matvarer. På frokostmøte lanseres ny nasjonal veileder for etablering og drift av parsellhager.

Bergen by vrimler av folk som vil dyrke og prøver ut sine grønne fingre i både de landlige strøkene og urbane kjernene av byen. Å drive fram grønne fellesareal i gatetun, på tak eller i parsellhager for dyrking av matvekster er et godt alternativ for en by mellom mange fjell og lite dyrkingsareal. Veien dit kan være enklere enn du tror! 

Berekraftig frokost 21mars

På frokostmøtet blir det lansert en nasjonal veileder for etablering og drift av parsellhager. En av forfatterne, Siri Haavie, innleder. Hun har milelang erfaring og kunnskap om parsellhagedrift, spesielt fra Oslo og England.

Byrådet har som mål å støtte opp om det urbane landbruk i Bergen. De vil fortelle om hvordan på frokostmøtet: Julie Andersland (V) forteller om hva Bergen kommune gjør i 2018, Sara Skouen forteller om potensielt nye dyrkingsarealer i Bergen, og Liv Karin Lund Thomassen forteller om Bærekraftige liv om Bybondeprosjektet på Lystgården på Landås

Program

Møteleder: Gerd Lithun, Bergen kommune, etat for landbruk.

 Om foredragholderne

  • Siri Haavie, samfunnsviter med mange års erfaring med parsellhagedrift og engasjement for hvorfor dyrkingsareal for byfolk er viktige for god byutvikling. Drifter nettsiden parsellhager.no
  • Julie Andersland, byråd for klima, kultur og næring i Bergen kommune
  • Sara Skouen, rådgiver ved Bymiljøetaten, ansvar for parsellhagekontraktene i Bergen kommune
  • Liv Karin Lund Thomassen, Bærekraftige Liv – Lystgården på Landås, Bergen. Initiativtaker til Bybonden i Bergen.