Bergen: Bærekraftig frokost - Sykkelen sin plass i Bergen

Start: 12. desember 2018 08:00
Slutt: 12. desember 2018 10:00
Sted: Bergen Offentlige Bibliotek, Strømgaten 6. OBS! Dørene åpnes kl. 08:00.
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 11. desember 2018 23:59

Det er ei stadig auke i nye prosjekt og ny infrastruktur i Bergen kor sykkelen har ein sentral plass. Verdas lengste sykkeltunell og innføring av bysyklar vil endre tilhøva for dei som syklar, og kven som syklar i byen framover.

Berekraftig frokost 12 desember 2018 ver 2 

Bymiljøavtalen legg premissa for korleis transportsystemet i Bergen utviklar seg, og sykkelen skal ha ein sentral del i den utviklinga. I samband med bybaneutbygginga blir det realisert sykkelvegar og sykkeltunnellar. Det vil gi naudsynt infrastruktur i nye delar av byen og opne for sykkel som transportalternativ for nye grupper. Etablering av bysyklar i Bergen har gitt mange nye syklistar med nye sykkelvanar. Korleis vil sykkelbyen Bergen sjå ut om nokre år?

Program

Foredragshaldare

Roger Skoglie, direktør Bybanen utbygging
Solveig Paule, sekretariatsleiar Miljøløftet
Einar Johan Grieg, sykkelsjef i Bergen kommune
Anette Langseth, CEO i Urban Infrastructure Partner AS som utvikler og driver bysykkeltjenesten i Bergen.