Bergen: Bærekraftig frokost - Inkluderende arkitektur i sentrumsutvikling

Start: 28. august 2019 08:00
Slutt: 28. august 2019 10:00
Sted: Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5, Rom: Olav H. Hauge
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 26. august 2019 12:00

Tema for høstens første frokostmøte er inkluderende arkitektur i områdeplanlegging og sentrumsutvikling. Hvordan kan vi utvikle de gode inkluderende løsningene i bolig- og områdeplanleggingen, blant annet gjennom aldersvennlig, barnevennlig og helsefremmende planlegging.

Berekraftig frokost 28 august 2019

Program

08.00 Frokost
08.15 Inkluderende arkitektur i områdeplanlegging
v/ Karin Høyland, seniorforsker ved SINTEF
08.50 Pause
09.00 Ny sentrumsplan for Voss
v/ Elisabeth Lillegraven, sivilarkitekt og prosjektleder for ny sentrumsplan på Voss
09.25 Vossogården - et fremdtidsrettet miljøvennlig bygg
v/ Svein Erik Aldal, daglig leder Voss Eigedom AS
10.00 Slutt

Om tema og foredragsholderne

Karin Høyland er utdannet sivilarkitekt og jobber som seniorforsker ved SINTEF Byggforsk og som førsteamanuensis ved Fakultet for arkitektur og design ved NTNU. Høyland har gjennomført en rekke forskningsprosjekter der man studerer ulike brukeres erfaringer med bygg og steder. Hennes faglige interesser ligger i å bidra til at fysiske omgivelser kan brukes av flere, og bygger på kunnskap om bruk og opplevelser sett fra ulike perspektiver.

Høyland vil i sitt foredrag ta utgangspunkt i SINTEF-rapporten Fra universelt utformede bygg til inkluderende områdeutvikling og boken Inkluderende arkitektur.

Elisabeth Lillegraven er utdannet sivilarkitekt og er prosjektleder for ny sentrumsplan på Voss. Sentrumsplanen skal sikre en god og fremtidrettet utvikling av Voss med særpreg og identitet. Lillegraven vil presentere visjonene i arbeidet med ny sentrumsplan.

Svein Erik Aldal er daglig leder i Voss Eigedom AS, og har ansvaret for det nye boligprosjektet Vossogården i Voss sentrum. Prosjektet skal være et signalbygg tilpasset området og i samsvar med føringer i sentrumsplanen. Målsetningen er å kombinere vanlige leiligheter med bofelleskap og næringsutvikling.