Bergen: Bærekraftig frokost - Befaring på Skipet - erfaringer fra bygg i massivtre

Start: 15. januar 2020 08:00
Slutt: 15. januar 2020 10:00
Sted: DNB-bygget, Solheimsgaten 7c, Auditorium A1
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 13. januar 2020 12:00

Bærekraftig frokost i Bergen starter det nye året med foredrag om bruk av massivtre og befaring på Skipet, GC Rieber sitt nye trebygg i Solheimsviken. Bygget er det første og største næringsbygget i Bergen som oppføres i massivtre. Skipet har et høyt ambisjonsnivå og skal sertifiseres med BREEAM Excellent.

Berekraftig frokost 15 januar 2020

Praktisk informasjon

Det er plass til 60 deltakere på befaringen.
Vi ber om at deltakere som har verneutstyr som hjelm, sko og gul vest tar dette med på befaringen.

Program

08.00 Frokost

08.15 «Erfaringer ved bruk av massivtre» 
v/ høgskolelektor Anne Sofie H. Bjelland, Høgskolen på Vestlandet

08.30 Hvordan påvirker bruk av massivtre arkitekturen? 
v/ arkitekt Paal J. Kahrs, Paal J Kahrs Arkitekter AS

08.45 Orientering om Skipet 
v/ prosjektdirektør Gunnar Herborg, GC Rieber Eiendom AS

09.00 Besøk i Skipet

10.00 Slutt

Om tema og foredragsholderne

Anne Sofie Handal Bjelland er høgskolelektor ved Institutt for byggfag ved Høgskulen på Vestlandet. Hun forsker på energieffektivisering av bygg og verdistigning, og inneklimaets effekt på vår fysiske helse og velvære.

Paal J. Kahrs har drevet arkitektkontoret Paal J Kahrs Arkitekter AS i 33 år. Paal J Kahrs Arkitekter AS har tegnet næringsbygget Skipet i Solheimsviken.

Gunnar Hernborg er prosjektdirektør i GC Rieber Eiendom. GC Rieber som eiendomsutvikler er opptatt av bærekraftige løsninger og å skape gode møteplasser. Skipet blir Bergens første og største næringsbygg i massivtre. I byggets første etasje legges det til rette for utadrettet virksomhet med blant annet kaffebar, som bidrar til å skape aktivitet også utenom ordinær arbeidstid. Skipet skal ferdigstilles i 2020, og bygget får en bærekraftig profil. Det bygges i massivtre, sertifiseres med BREEAM Excellent. Bygget legger også til rette for energiproduksjon og energilagring, kjøling fra sjøvann, fjernvarme, passivhusstandard med energiklasse A og grønne tak.

Ytterlige informasjon hos GC Rieber: https://www.gcrieber-eiendom.no/omraader/solheimsviken/skipet/

Prosjekteringsbilder: https://kahrs-arkitekter.no/skipet-kontorbygg/