Bergen - Plankonferansen 2017

Start: 17. oktober 2017 10:00
Slutt: 18. oktober 2017 16:00
Sted: Bergen - Grand Terminus, Bergen
Pris: Dagpakkar: Sjå informasjon på Hordaland Fylkeskommune si heimeside
Påmeldingsfrist: 28. september 2017 00:00

Hordaland Fylkeskommune inviterer til årets plankonferanse. Temaet er "Framtidsretta bustadplanlegging - rett bustad på rett plass". Konferansen er eit samarbeid  mellom Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og Husbanken Vest.

Konferansen går over to dagar, men det er mogleg å delta på berre ein av dagane. På dag to er det påmelding til tre ulike sesjonar. I dagpakkane er det inkludert alle måltid unntatt middagen om kvelden 17. oktober.

Meir informasjon, påmelding og program (Hordaland Fylkeskommune si heimeside)