Den universelt utformede boligen

Dersom du er frisk, sprek og fleksibel tenker du sjelden over det, men har kanskje likevel irritert deg over dårlige trapper, høye terskler, smale dører, små bad, trange inngangspartier og lite belyste rom.

Disse irritasjonsmomentene er det mulig å unngå – i alle fall i boliger som er under planlegging. En praktisk utformet bolig er nødvendig for noen og nyttig for alle – både for dem som har nedsatt bevegelses- eller orienteringsevne og for dem som plages med astma og allergi. Den har en enkel og trinnfri adkomst fra parkeringsplass til inngangsdør, godt synlig hovedinngang, romslige bad, praktiske romløsninger og et sunt innemiljø. Slike boliger blir ofte omtalt som universelt utformede boliger, som kan tilpasses ulike funksjonsnivå og boligbehov, slik at mange kan bo der lenge. 

Universelt utformet – ikke spesialtilpasset

Universelt utformede boliger er ikke tilpasset enkeltpersoner eller grupper, men er i størst mulig grad utformet, slik at de kan brukes av flest mulig menneske uten spesialtilpassinger. Ved nybygging, utbedring og ombygging legger man vekt på at både boligen, fellesområder og uteareal skal være brukbare for ulike mennesker. Da tenker vi på både barn, eldre, synshemma og bevegelseshemma og spreke 20-åringer. Småbarnsforeldre skal kunne ta med seg barn i barnevogn, og besøkende skal enkelt kunne finne fram til boligen. Tiltak som er nødvendige for noen er brukbare for flere og enklere for mange.

En kvalitet ved boligen

Universelt utformede boliger har ingen spesiell stil eller form, men viderefører de gode løsningene fra boliger med livsløpsstandard. Tidligere betraktet vi ofte nedsatt funksjonsevne som en svakhet ved det enkelte individ. I dag poengterer vi heller at det er svakheter ved boligen og måten den er utformet på, som er problemet. Den universelt utformede boligen har en høy praktisk brukskvalitet, og signaliserer at den kan brukes av flest mulig – uansett funksjonsevne. Denne tilnærmingsmåten kan brukes over alt i samfunnet – både ved utforming av boliger, utearealer, produkter, transportmidler og så videre.

Enkle grep

Måten vi bygger boligene våre på kan skape barrierer som lett kan ekskludere mange. Slike barrierer kan vi ofte fjerne gjennom alternative løsninger, som passer for flere. Det er for eksempel enkelt å plassere ringeklokken i riktig høyde, slik at alle kan nå den. Det er også enkelt å markere trapper/trinn og glassflater, slik at man unngår alvorlige uhell. Ved å installere heiser og ramper i tillegg til godt utformede trapper, øker vi både brukskvalitet, trivsel og helse for et bredt spekter av brukere.

Sju prinsipper for universell utforming

 1. Like muligheter for bruk

  Utforminga skal ikke medføre ulemper eller stemple noen, men være like brukbar og tilgjengelig for alle.

 2. Fleksibel bruk

  Utforminga skal tjene personer med ulike evner og behov.

 3. Enkel og lett forståelig bruk

  Bruken skal være lett å forstå uansett hvilken erfaring, kunnskap, språklige evner eller konsentrasjonsnivå brukeren har.

 4. Forståelig informasjon

  Utforminga skal effektivt gi brukeren nødvendig informasjon, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller til brukeren sin evne til å oppfatte disse.

 5. Toleranse for feil

  Utforminga skal avgrense farer, skader og uheldige virkninger av utilsikta handlinger.

 6. Minst mulig fysisk strev

  Effektiv og naturlig bruk, med minimal anstrengelse.

 7. Størrelse og plass for tilnærming og bruk

  Tilstrekkelig plass for tilgang, betjening og bruk, uavhengig av brukeren sin kroppsstørrelse, stilling, rekkevidde og bevegelsesevne.