En bolig for alle

Universell utforming handler om et inkluderende samfunn. Målet er at alle skal kunne ferdes fritt uten for mange hindringer i hverdagen. Universell utforming betyr ikke spesialtilpasning til enkeltpersoner eller grupper, men skal sikre god tilgjengelighet og brukbarhet for alle.

 

På disse sidene finner du råd om innvendige forbedringer av boligen eller andre bygg. I nye prosjekter er det viktig å planlegge med universell utforming helt fra starten, for at løsningene skal bli så gode som mulig. Det har i tillegg kommet strengere krav til universell utforming ved planlegging av nye bygg og uteområder.

Husbanken har universell utforming som kvalitetskrav for å få grunnlån hos oss til nye boliger. Det betyr f.eks. at det skal være mulig å bo i egen bolig med manuell rullestol.

Det er viktig å øke kunnskapen og oppmerksomheten om innholdet i begrepet. Universell utforming av bygg handler om både bevegelse, orientering og inneklima. En stor del av befolkningen har for eksempel luftveisproblemer og andre helseplager som ofte kommer av dårlig inneklima. Økt fokus på dette feltet kan bidra til mindre helseplager for alle. Vi ønsker å bidra til tverrfaglig samarbeid om planlegging og bygging av boliger.