Flere midler igjen til tilskudd til utleie

Tilskuddet skal bidra til etablering av flere egnede utleieboliger for personer som ikke har mulighet til å skaffe seg, eller opprettholde, et tilfredsstillende boforhold. Husbanken har fremdeles tilskuddsmidler igjen på årets ramme, og oppfordrer kommunene til å sende inn søknader fortløpende.

Kort om utleietilskuddet

Kommunen kan kjøpe, bygge eller bygge om annen eiendomsmasse. Dette kan kommunen gjøre i egen regi, eller ved å inngå avtaler med private aktører hvor kommunen sikres rett til å tildele boligene til sine leietakere. Les mer om prosessen med å fremskaffe boliger om våre virkemidler på husbankens nettsider eller veiviseren.no.

Dette har vi fått til

De siste tre årene har tilskuddet bidratt til å fremskaffe gode boliger til over 5 000 husstander fra Vest-Agder i sør til Finnmark i nord. Tønsberg er et eksempel på en kommune som bruker utleietilskuddet godt. De kjøper boliger under oppføring i nye områder som er under utvikling, og bidrar til:

  • Enkle prosesser for fremskaffelse av nye boliger

  • Boliger av god standard uten vedlikeholdsetterslep

  • Moderne boliger med dagens krav til energi og miljø og universell utforming

  • Etablering av kommunale boliger i områder uten kommunale boliger fra før bidrar til normalisering og integrering

Nytt fra 2018

Fra i år er det enklere for kommuner å skaffe utleieboliger til vanskeligstilte. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt ny forskrift som skal bidra til å målrette og effektivisere tilskuddet slik at det kommer flest mulig vanskeligstilte til gode. Tilskuddet beregnes etter faste satser per kvadratmeter basert på kommunestørrelse. Den maksimale tilskuddsutmålingen tilsvarer en bolig på 80 kvadratmeter.

Tilskudd pr kvadratmeter () Maksimal tilskuddsutmåling (tilsvarer 80 kvm bolig  Kommunegruppeinndeling 
17 200 1 376 000 Oslo
14 500 1 160 000 Bærum
10 500 840 000

Bergen, Trondheim, Asker, Drammen, Tromsø, Nesodden, Frogn, Ski, Oppegård, Skedsmo,    Lørenskog, Fet, Stavanger

8 200  656 000 Kristiansand, Sandnes, Bodø, Hamar, Lillehammer, Moss, Tønsberg, Ålesund, Sola, Randaberg
6 000 480 000 Øvrige kommuner

Søk i dag

Husbanken oppfordrer kommunene til å sende inn søknader om tilskudd fortløpende.

Klikk her for mer informasjon om tilskuddet, veileder og søknadsskjema