Nye veiledere for tre tilskuddsordninger i Husbanken

Tre av Husbankens tilskuddsordningene har fått nye veiledere.

I veilederne finner du trinnvis beskrivelser og forklaringer om søknadsprosedyrer og  framgangsmåter, direkte henvisning til regelverket og til relevante lenker.

Foreløpig er følgene veiledere publisert på Husbanken.no:

Veileder for tilskudd til studentboliger

Veileder for investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger

Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd

I løpet av oktober vil veileder for tilskudd til utleieboliger bli ferdigstilt og i løpet av november vil ny  startlånveileder også bli publisert.