Veileder tilskudd til utleieboliger

Denne veilederen (HB 8.B.20) er til hjelp for kommuner, selskaper, stiftelser, saksbehandlere og andre som planlegger å søke Husbanken om tilskudd til utleieboliger. Tilskudd skal bidra til å fremskaffe flere egnede utleieboliger for ungdom og vanskeligstilte. 

Veilederen er sist oppdatert 9. mars 2017.

Bruk av veilederen

Retningslinjene er gjengitt i farget boks ved innledningen til hvert kapittel. Ved å klikke på lenkene under kommer du til hvert enkelt kapittel i veilederen. Veiledningen utfyller retningslinjen og er til hjelp i forståelsen av regelverket.

 1. Formål
 2. Tildelingskriterier
  1. Hva kan det gis tilskudd til
  2. Hvem kan få tilskudd
  3. Søknadsfrister
 3. Utmålingsregler
  1. Beregning av tilskudd
  2. Beregningsgrunnlag
 4. Presisering av øvrige vilkår
  1. Prioriteringsregler
  2. Gode bomiljøer
  3. Sikkerhet
  4. Utbetaling
  5. Avskrivning av tilskuddet
  6. Krav om tilbakebetaling
 5. Klageadgang
 6. Oppfølging og kontroll
 7. Definisjoner og begreper