Tildeling av tilskudd til studentboliger 2016

Det er bevilget tilskudd til 2 200 studentboliger i 2016. Tilskuddet er fordelt på 11 studentsamskipnader og studentboligstiftelser.

Her er fordelingen for 2016:

Navn på studentsamskipnad  Tilsagn om tilskudd til antall hybelenheter
Studentsamskipnaden i Stavanger  145
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
 416
Studentsamskipnaden i Trondheim
 300
Studentsamskipnaden i Østfold
 156
Studentsamskipnaden i Hedmark 
 117
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
 255
Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane
 10
Studentsamskipnaden i Molde
 13
Norges arktiske studentsamskipnad
 370
Blindern studenterhjem 
 44
Nor studentsamskipnad  374
Sum  2 200