Tildeling av tilskudd 2015

Rekordmange studentboliger i 2015

Det er bevilget tilskudd til 2 200 studentboliger i 2015. Tilskuddet er  fordelt på 16 studentsamskipnader..

 

Her er fordelingen for 2015:

 

Navn på studentsamskipnad

Tilsagn om tilskudd til antall hybelenheter

Studentsamskipnaden i Oppland

67

Studentsamskipnaden i Molde

76

Studentsamskipnaden Stord/Haugesund

41

Studentsamskipnaden i Agder

79

Studentsamskipnaden i Stavanger

218

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

420

Studentsamskipnaden i Ås

155

Studentsamskipnaden i Bergen

100

Studentsamskipnaden i Trondheim

250

Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold

166

Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane

44

Studentsamskipnaden i Østfold

70

Studentsamskipnaden i Nordland

176

Norges arktisk studentsamskipnad (Finnmark og Tromsø)

230

Studentsamskipnaden i Telemark

88

Studentsamskipnaden i Harstad

20