Tildeling av tilskudd til studentboliger i 2014

Kunnskapsdepartementet har fordelt omlag 359 millioner kroner til bygging av 1258,5 studentboliger i 2014.

Tilgang på et sted å bo er viktig for å kunne studere. I et presset leiemarked med høye priser og få utleieboliger i forhold til behovet, er studentboliger særlig viktig.

–Vi har valgt å tildele om lag tre fjerdedeler av tilskuddene til pressområdene, fordi vi mener at behovet er størst på disse stedene. Samtidig ser vi at det også er behov for flere studentboliger andre steder i landet. Vi har satt oss som mål å bygge flere studentboliger. Nå er det viktig at studentsamskipnadene holder trykket oppe på utbyggingen, slik at vi får god fremdrift i prosjektene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Navn                                                         Antall hybelenheter           Sted               

Studentsamskipnaden Stord/Haugesund          50                               Haugesund

Studentsamskipnaden i Agder                           60                               Kristiansand

Studentsamskipnaden i Stavanger                    93                               Sandnes/Stavanger

Studentsamskipnaden i Oslo/Akershus             276                             Oslo

Studentsamskipnaden i Ås                                50                                Ås

Studentsamskipnaden i Bergen                         140                             Bergen

Studentsamskipnaden i Trondheim                   174                              Trondheim

Studentsamskipnaden i Buskerud                     50                                Drammen

Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane        50                                Sogndal

Studentsamskipnaden i Vestfold                        58                                Tønsberg

Studentsamskipnaden i Hedmark                      2                                  Elverum

Studentsamskipnaden i Østfold                         50                                Halden

Studentsamskipnaden i Nordland                      105                              Bodø

Studentsamskipnaden i Finnmark/Tromsø         50,5                             Tromsø/Svalbard

Studentsamskipnaden i Telemark                       50                                Porsgrunn