Kontaktpersoner

Region sør, Arendal
Rådgiver Anne Gunn Taraldsen Mesel, tlf 37 00 33 17, epost: anne.gunn.taraldsen@husbanken.no
Rådgiver Sigurd L. Thomassen, tlf 37 00 33 16, epost: sigurd.thomassen@husbanken.no

-    Studentsamskipnaden i Agder
-    Studentsamskipnaden i Telemark

Region sør, Drammen
Rådgiver Anne Gunn Taraldsen Mesel, tlf 37 00 33 17, epost: anne.gunn.taraldsen@husbanken.no
Rådgiver Sigurd L. Thomassen, tlf 37 00 33 16, epost: sigurd.thomassen@husbanken.no

-    Studentsamskipnaden i Buskerud
-    Studentsamskipnaden i Vestfold

Region vest
Rådgiver Lene Vikøren, tlf 55 30 66 29, epost: lene.vikoren@husbanken.no

-    Studentsamskipnaden i Bergen
-    Studentsamskipnaden Stord/Haugesund
-    Studentsamskipnaden i Stavanger
-    Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane

Region Midt-Norge
Førstekonsulent May Wigdal, tlf 73 89 23 26, epost: may.wigdal@husbanken.no

-    Studentsamskipnaden i Trondheim    
-    Studentsamskipnaden for Sunnmøre
-    Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre
-    Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag

Region Bodø
Overingeniør Jan-Arild Bøe, tlf 75 54 93 13, epost: jan-arild.boe@husbanken.no

-    Studentsamskipnaden i Harstad    
-    Studentsamskipnaden i Narvik
-    Studentsamskipnaden i Nesna
-    Studentsamskipnaden i Tromsø (Svalbard)
-    Studentsamskipnaden i Bodø

Region Hammerfest
Overingeniør Jan-Arild Bøe, tlf 75 54 93 13, epost: jan-arild.boe@husbanken.no

-    Studentsamskipnaden i Tromsø (eksklusiv Svalbard)
-    Studentsamskipnaden i Finnmark
-    SIS-Finnmarkku studeanttaid

Region øst
Sjefingeniør Terje Høgmo, tlf 22 96 17 68, epost: terje.hogmo@husbanken.no

-    Studentsamskipnaden i Østfold
-    Oslo og Akershus-høgskolenes studentsamskipnad
-    Studentsamskipnaden i Ås
-    Studentsamskipnaden i Oslo
-    Studentsamskipnaden i Hedmark
-    Studentsamskipnaden i Oppland
-    Stiftelsen Anker Studentboliger og hotell
-    Boligstiftelsen Nydalen