727 studentboliger på Grønneviksøren åpnet

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen stod for snorklippingen under den offisielle åpningen i Bergen mandag 26. august. Studentboligene er bygget etter lavenergistandard og godkjent av SINTEF.

Arkitektkontoret 3RW arkitekter har tegnet bygget, som er Nord-Europas største boligmodulprosjekt. Prosjektet består av to bygninger på 8 etasjer.

Det har i både byggeprosess og valg av løsninger vært fokus på miljø. CO2 utslipp i forbindelse med byggingen er redusert med 50 % i forhold til tradisjonell bygging. Boligmodulene er produsert innendørs og levert ferdige til byggeplass. Andre miljøtiltak i prosjektet er energistyring, fjernvarme og avfallshåndtering via bossug. 

Boenhetene varierer i størrelse fra 16,5 kvm til 60 kvm. Samtlige boenheter har tilkomst via heis, og fire av boenhetene er tilrettelagt for handicappede med parkering på bakkeplan.

Prosjektet eies og driftes av Studentsamskipnaden i Bergen, og er finansiert av Husbanken og DnB.

  1. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen klipper snoren og erklærer de nye studentboligene offiselt åpnet. Foto: Ingrid Feet Bjørgo/ Husbanken 
  2. Studentboligene på Grønneviksøren er Nord-Europas største boligmodulprosjekt. Foto: Ingrid Feet Bjørgo/ Husbanken 

Kilde: SiB