Noen tall for tilskuddsordningene

Her finner du en kort oversikt over omfanget for tilskuddsordningene for 2011

Tallene du finner her er fra budsjetterte totalbeløp for 2011 for utvalgte tilskuddsordninger:

Tilskuddstype Budsjett 2011 
 Boligtilskudd:  804 mill. kr.
 Kompetansetilskudd: 95 mill. kr.
 Investeringstilskudd: 1 111 mill. kr.
 Tilsk. til bymiljø i Groruddalen: 46 mill. kr
 Rentekompensasjon  

 - til omsorgsboliger og sykehjem:

1 274 mill. kr 
 - til skole- og svømmeanlegg: 673 mill. kr.
 - til kirker: 47 mill. kr.

 Les mer om tall og statistikk på Husbankens statistikksider.