Økt investeringsramme til rentekompensasjon for kirkebygg

Investeringsrammen til rentekompensasjon for istandsetting av kirkebygg og inventar økes med 300 millioner kroner.

Ved behandlingen av revidert statsbudsjett for 2012, vedtok Stortinget å øke investeringsrammen med 300 mill kroner. Den opprinnelige investeringsrammen for 2012 utgjorde 150 mill kroner og er benyttet fullt ut. I tillegg er det i 2012 avslått søknader for om lag 90 mill kroner på grunn av manglende ramme.

Kommuner og kirkelige fellesråd som har fått avslag på sine søknader på grunn av manglende ramme, vil bli kontaktet av Husbanken med det første for å få en bekreftelse på om søknadene fortsatt er aktuelle. 
 
Investeringsrammen gjelder prosjekter som ferdigstilles eller er ferdigstilt etter 1. januar 2012.  
 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.