Søke elektronisk

Alle kommuner har fått tilsendt påloggingsinformasjon til Husbankens ekstranett.

Alle kommuner har fått tilsendt brukeridentitet og passord for innlogging på Husbankens ekstranett. Har du glemt brukeridentitet og/eller passord eller ikke fått tilgang til tjenesten, ta kontakt med Husbankens brukerservice på tlf. 22 96 18 85 eller e-post til brukerservice@husbanken.no.

Saksgang:

  • Kommunen sender inn en forespørsel elektronisk gjennom Husbankens ekstranett .
  • Husbanken behandler saken.
  • Kommunen sender inn en elektronisk søknad ved å hente opp den tidligere innsendte forespørselen, og foretar eventuelle endringer og tilleggsopplysninger før den sendes Husbanken.

  • Når kommunen så skal søke om utbetaling, må den aktuelle søknaden printes ut , og tilleggsopplysninger fylles inn.
  • Når søknaden er ferdig utfylt, sendes denne i undertegnet stand (av ordfører eller annen fullmaktshaver) til Husbanken pr. post.