Søke om rentekompensasjon - skole?

Du kan søke elektronisk via Ekstranettet.

Papirversjon:
Søknad om prosjektgodkjenning av skole- og svømmeanlegg:         bokmål   -   nynorsk
Søknad om utbetaling av rentekomp. for skole- og svømmeanlegg:  bokmål   -   nynorsk

Søknad om prosjektgodkjenning og utbetaling sendes Husbanken, Låneseksjonen, Postboks 824, 3007 Drammen.

Regelverk for skolekompensasjon:
Retningslinjer og Forskrifter

Kontaktpersoner i Husbanken:

Forvaltningskontoret, Stabsseksjonen:
Tor-Arne Ekstrøm, tlf: 994 50 207, e-post: tor-arne.ekstrom@husbanken.no

Forvaltningskontoret, Låneseksjonen:
Øystein Raade, tlf 32 26 26 94, e-post: oistein.rade@husbanken.no
(Fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder med tilhørende kommuner)

Trond Friden, tlf 32 26 27 35, e-post: trond.friden@husbanken.no
(Fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag med tilhørende kommuner)

Anwar Wazir, tlf 32 26 27 86, e-post: anwar.wazir@husbanken.no
(Fylkene Nordland, Troms og Finnmark med tilhørende kommuner)