Søknadsfrist for kompetansetilskudd er 1. mars 2015

Både kompetansetilskudd for boligsosialt arbeid og for bolig- og byggkvalitet må søkes innen 1. mars.

Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet skal være en pådriver for utvikling og bruk av nye løsninger og metoder i bolig- og byggsektoren. Tilskuddet skal bidra til flere miljøvennlige og universelt utformede boliger, bygg og uteområder, og til å heve kompetansen om bærekraftige kvaliteter. I 2015 prioriteres prosjekter som fokuserer på oppgradering av eksisterende bebyggelse. Pilotprosjekter med høye energi- og klimaambisjoner og/eller til universell utforming som går vesentlig ut over dagens regelverk og forbereder næringen på framtidige krav vil også prioriteres.
Les mer her
Se også omtalen og presentasjonene som ble holdt under søkerkonferansen tidligere i januar her.

Boligsosialt kompetansetilbud
Husbankens boligsosiale kompetansetilskudd skal bidra til å heve kompetansen innen boligsosialt arbeid og boligsosial politikk, og til å formidle kunnskap om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk generelt. Målgrupper for tilskuddet er kommuner, frivillig sektor, brukerorganisasjoner og andre aktører innen det boligsosiale feltet.
Les mer om kompetansetilskuddet og hvordan du søker her