Søke kompetansetilskudd - byggkvalitet

 

Søknadsskjema bokmål

Søknadsskjema nynorsk

 
Søknaden sendes til:
firmapost.trondheim@husbanken.no for søknader vedr. energi og miljø og bærekraftig stedsutvikling/ byggeskikk

firmapost.vest@husbanken.no for søknader vedr. universell utforming


Kontaktinformasjon
For spørsmål angående søknad og søknadsprosess eller spørsmål knyttet til energi, miljø og bærekraftig stedsutvikling/byggeskikk, ta kontakt med Gry Kongsli 73892315 eller Lene Frosthammer 73892320, Husbanken region Midt-Norge.

For spørsmål knyttet til universell utforming, ta kontakt med Eli Clarke 55306644 eller Solveig Paule 55306632, Husbanken region Vest.

Se også oversikt over nasjonale kompetansetilskudd innenfor temaet energi og miljø for 2009