Kontaktpersoner

Kontaktpersoner - investeringstilskudd

Region øst

 • Roar Sand - omsorgsboliger og sykehjem for eldre 
  Telefon: 22 96 18 68 eller mobil: 916 62 779
 • Elise Mikkelsen - omsorgsboliger for utviklingshemmede, rus og psykratri
  Mobil: 958 26 011
 • Maida Mulaosmanovic
  Mobil: 959 70 204 

Region sør

 • Birgit Huse
  Telefon: 32 26 26 58

Region vest

 • Frode Hovlandsdal
  Telefon: 55 30 66 08
 • Jane Solvang
  Telefon: 55 30 66 09
 • Silje Øgård
  Telefon: 55 30 66 69
 • Marina Gorruso
  Mobil: 919 97 644

Region Midt-Norge

 • Randi Selseth
  Telefon: 73 89 23 36
 • Wenche Ervig
  Mobil: 984 04 219 

Region Bodø

 • John Sverre Løvaas 
  Telefon: 755 49 313 eller mobil: 913 13 985

Region Hammerfest

 • Solveig Kullerud Gonsholt
  Mobil: 928 80 177

Husbankens sentralbord: 22 96 16 00