Investeringstilskuddet - søknadsprosessen

Fra 2011 er søknadsprosessen for investeringstilskudd forenklet.

Fra 2011 er søknadsprosessen forenklet. Fylkesmannen skal ikke lenger prioritere hvilke kommuner som skal få tilskudd. Fordelingen av tilsagnsrammer på fylker og regioner blir opphevet. Husbanken og kommunen kan fortsatt søke faglige råd og bistand fra Fylkesmannen, og skal kontakte Fylkesmannen tidlig i søknadsbehandlingen.

Søkeprosessen:

  • Kommunene må først sende inn en forespørsel til Husbanken via den nettbaserte løsningen i Husbankens ekstranett.
  • Husbanken  inviterer deretter til oppstartsmøte. 
  • Kommunen, Husbanken og eventuelt Fylkesmannen samarbeider videre om prosjektet.
  • Kommunen sender så inn søknad til Husbanken som treffer et vedtak.
  • Når prosjektet er ferdig bygget, sender kommunen inn søknad om utbetaling.

Søknad kan sendes hele året.