Investeringstilskudd - veiledningsmateriell

Her finner du nyttig veiledningsmateriell relatert til investeringstilskuddsordningen.

  • Veileder for investeringstilskudd 
  • Rom for trygghet og omsorg - veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem - veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem - veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem - veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem - veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem - veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem - veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem - veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem
  • Forbildeprosjekter - eksempler på gode prosjekter

Lenker til andre elektroniske dokumenter:

Ikke elektronisk tilgjengelig: