Tips ved inngåelse av avtale med fagperson

Når du skal velge arkitekt eller fagperson som skal hjelpe deg med å planlegge tilpassing av boligen din, er det greit å avklare følgende, før en inngår avtale, særlig hvis arbeidene er omfattende:

  • Om fagpersonen har erfaring med å planlegge tilpassing til spesielt behov
  • Om fagpersonen har noen referanseprosjekter å vise til
  • Avklare omfanget av både utredning og prosjektering
  • Avklare kostnad for både utredning og prosjektering
  • Avklare evt. begrensninger og varsel ved eventuelt avvik
  • Avklare tidsbruk

Når du skal inngå avtale om prosjektering er det vanlig at arkitekten/fagpersonen lager en oppdragsbekreftelse. Den skal vise hva som er avtalt og bør omtale prosjektets art, størrelse, mulig omfang av oppdraget og skal angi de foreløpige vilkårene for å utføre oppdraget. 

Standardformular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag

  • NS 8401 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag. Denne standard beregnet på prosjekteringsoppdrag etter fast pris og hvor ytelsene helst er godt definert
  • NS 8402, er en standard beregnet på rådgivningsoppdrag etter regning.