Seminar om oppgradering av småhus - Bergen

Start: 19. april 2017 09:00
Slutt: 20. april 2017 16:00
Sted: Bergen (mer informasjon kommer)
Pris: Seminaret er i utgangspunktet gratis, men påmeldte som ikke kommer må betale 200,- kr.

Oppgradering av boliger til dagens nivå for energibruk og brukskvaliteter er tema for seminaret som starter med befaring til et oppgradert hus. Basert på erfaringer fra to demo-hus i forskningsprosjektet SEOPP, vil foredragene handle om mål og muligheter, hvilke løsninger som ble valgt, hvilke kompromisser som ble gjort og hva som var de smarteste grepene. Målgruppen for seminaret er byggmestere, arkitekter, boligeiere, byggevareleverandører og håndverkere.

Se egne sider for Oslo (26. april), Kristiansand (22. mai), Trondheim (30. mai), Tromsø (6. juni) 2017.

I tillegg blir det mulighet for å delta på en workshop påfølgende dag, der det blir diskusjon av deltakernes konkrete prosjekter.

Oppgradering av boliger til dagens nivå for energibruk og brukskvaliteter er tema for seminaret som starter med befaring til et oppgradert hus. Basert på erfaringer fra to demo-hus i forskningsprosjektet SEOPP, vil foredragene handle om mål og muligheter, hvilke løsninger som ble valgt, hvilke kompromisser som ble gjort og hva som var de smarteste grepene. Målgruppen for seminaret er byggmestere, arkitekter, boligeiere, byggevareleverandører og håndverkere.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Husbanken. Les mer om forskningsprosjektet SEOPP (Systematisk energioppgradering av småhus fra 60-, 70- og 80-tallet) på www.seopp.net. Les også Gamle hus blir gode som nye.

Påmeldingsfrist: 12.04.2017. 

Program

Dag 1: Befaring fra kl. 1400, foredrag fra 1530 til 1900, servering av mat kl. 1700.

Befaring: SEOPP Hjellestad

Foredragene vil handle om:

  • SEOPP demo‐husene – ide, gjennomføring og resultater
  • Boliger fra 60‐, 70‐, og 80‐tallet, byggeskikk, muligheter for arkitektonisk løft og nye bokvaliteter
  • Energistandard ved oppgradering
  • Energiløsninger for oppvarming av eksisterende småhus
  • Kostnader og forretningsmuligheter
  • Støtte fra Enova og lån fra Husbanken

Dag 2: Workshop med diskusjon av deltagernes egne planer om oppgradering starter kl. 0800. Boligeiere, byggmestere og arkitekter kan ta med aktuelle oppgraderingsprosjekter for å diskutere løsninger. SINTEF bidrar med energiberegning og forslag til tekniske løsninger. Deltagere som ønsker å delta på workshopen må sende informasjon om prosjektet sitt på forhånd til anne.g.lien@sintef.no.

Påmelding og program.