Nå kan du søke kommunen om penger til tilpasning

Over hele landet får kommunene i disse dager beskjed fra Husbanken om at de har fått tildelt penger som kan søkes av personer som har behov for å bygge om boligen for å bli boende hjemme lenger.

I alt 172,5 millioner kroner er til fordeling blant kommuner med innbyggere som trenger å bygge om boligen for å bli boende hjemme lenger.

- Jeg forventer at kommunene utøver et romslig skjønn nå når ordningen er styrket såpass mye, sier Bård Øistensen administrerende direktør i Husbanken. Han understreker at det også er forutsatt at kommunene faktisk bruker de tildelte midlene i løpet av året.

Tilskuddet skal brukes til ulike formål og den enkeltes behov må vurderes individuelt. Det kan søkes om støtte til enkle tiltak som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boligen, men også til større ombygginger for å tilrettelegge boligen i forhold til søkers . Familier med funksjonshemmede barn skal være høyt prioritert ved tildeling av tilskudd.

- Kommunene bør ikke benytte absolutte inntektsgrenser i slike saker. Den økonomiske behovsprøvingen skal gjøres ut fra en helhetsvurdering av husstandens økonomiske situasjon på sikt etter at tilpasningstiltaket er gjennomført, understreker husbankdirektøren.

Bo hjemme lenger
«Flere eldre og personer med ønsker i dag å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. Det er god samfunnsøkonomi å tilrettelegge boliger. Tilskudd til tilpasning kan i mange tilfeller være et viktig virkemiddel for å få til dette», heter det i følgebrevet til kommunene.

Husbanken utarbeider i disse dager en veileder som skal hjelpe kommunene i vurderingene av hvor mye og til hva den som søker kan få i tilpasningstilskudd.


For å sikre at det skal være nok penger hvis et behov plutselig oppstår i en kommune som har brukt opp eller ikke har søkt om tilpasningstilskudd, beholder Husbanken en andel av de 172 millionene.

- Både kommunene og den enkelte skal ha sikkerhet om at det er bistand å få, kommunene trenger ikke å spare eller være strenge i utmålingen i frykt for at det kan bli tomt for penger, sier Bård Øistensen.


Fjernet skattefradrag – økt satsing på tilskudd til tilpasning
I forbindelse med at skattefradragene for store sykdomsutgifter fases ut, har Regjeringen blant annet styrket tilskudd til tilpasning for å kompensere for deler av  fjerningen av skattefradraget. Det forutsettes at kommunene bruker tilskuddet mer aktivt for å bistå personer med og behov for tilpasning av boligen. Kommunene bør også se tilskudd til tilpasning i sammenheng med Husbankens andre økonomiske virkemidler.


 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.