Tilskudd til tilpassing - kunngjøring av restmidler 2015

Kommunen har nå mulighet til å søke om ytterligere tilskuddsmidler. En forutsetning for å bli vurdert for midler er at kommunen har rapportert tidligere tildelte tilskuddsmidler.

Vi gjør oppmerksom på at «restpotten» er liten, kun kommuner som har konkrete saker som ikke kan løses uten tilskudd vil bli vurdert for ytterligere tilskuddsmidler. For prioriteringsregler se HB. 8.B.27 Veileder for tilskudd til tilpassing side 14. 

Søknad HB 7.S.04 med utfyllende kommentarer sendes Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø innen 15.9.2015.

Rapportering

Vi gjør oppmerksom på at det er svært viktig at dere fortløpende rapporterer bruken av både startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpassing i StartSak eller StartRap. Disse opplysningene gir oss informasjon om bruk av ordningene og danner grunnlaget for Husbankens tildelinger og prioriteringer.

Ta gjerne direkte kontakt med ditt lokale Husbankkontor hvis noe er uklart.