Stor interesse for tilskot til tilstandsvurdering

Det har i år kome inn ekstra mange søknadar om tilskot til tilstandsvurdering. Den auka søknadsmengda har ført til at Husbanken si ramme for 2015 no er i ferd med å bli disponert.

Vi gjer merksam på at det er regionale forskjellar.

For meir informasjon, råd og rettleiing, ta kontakt med ditt næraste husbankkontor. 

Vi gjer merksam på at prosjekt som er igangsett eller er ferdig før tilsegn frå Husbanken er innvilga, ikkje vil kunne få tilskot frå Husbanken.

Om tilskot til tilstandsvurdering