Tilskudd til tilpassing av bolig 2017

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger eller tilpasninger. Tilskuddet skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får finansiering til å tilpasse boligen sin, samt å øke tilgjengeligheten i boligmassen.

Hvem kan få tilskudd?

Husstander, enkeltpersoner og eldre som har behov for tilpassing av boligen for å kunne bli boende i boligen over tid. Familier med funksjonshemmede barn skal prioriteres.

Hvor mye tilskudd?

Størrelsen på tilskudd gis ut fra tilgjengelige midler samt en helhetsvurdering av økonomi, behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger.

Hvordan søker du?

Det er den enkelte kommune som behandler søknaden. Søknaden sendes til kommunen du bor i.

Søknadskjema

Annen informasjon

Du kan også ta direkte kontakt med din kommune.

Før en eventuell tilpassing kan det være aktuelt å søke om tilskudd til utredning og prosjektering.