Tilskudd til heis

Tilskuddet skal stimulere til prosjektering og installering av heis i eksisterende boligeiendommer med minst tre etasjer

Det kan gis tilskudd til eiere av boligeiendommer med minst tre etasjer.

Hva kan det gis tilskudd til ?
Trinn I
Konsulentbistand til prosjektering og kostnadsoverslag av heis.
Trinn II
Installering av heis.

Ved behandling av søknad om tilskudd til prosjektering og installering av heis, skal det legges vekt på antall leiligheter som blir betjent av heisen, grad av tilrettelegging av heis og bygning for rullestolbruk, og leilighetenes mulighet for tilpasning for bevegelseshemmede.

Hvor mye tilskudd
Det kan gis tilskudd inntil 50 % av kostnadene til prosjektering/installering av heis.

Søknad
Det er Husbankens regionkontorer som behandler søknadene. Søkere må benytte søknadsskjema. Søknadsskjemaet finner du her HB 8.S.21

Søknad sendes til Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø.

For ytterligere informasjon vises til retningslinjene  HB  8.B.21. Du kan også ta kontakt med Husbanken i din region.