KS -veiledning for bruk av investeringstilskuddet for kommuner

KS-Advokatene har utarbeidet et notat med informasjon om bruk av investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Notatet beskriver kommunenes utvidede handlingsrom for å etablere samarbeid med eksterne aktører om framskaffelse av omsorgsplasser.

For å bistå kommunene i å utnytte tilskuddet effektivt har KS-Advokatene, på oppdrag fra Husbanken, utarbeidet et notat med ‘Informasjon om bruk av investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken’. Notatet beskriver kommunenes handlingsrom for å etablere samarbeid med eksterne aktører om framskaffelse av omsorgsplasser

Notatet beskriver også hvilke regelverk som får betydning når kommunen skal velge hvordan tilskuddet benyttes og tegner opp handlingsrommet kommunene har til å velge forskjellige modeller for å organisere anskaffelse og drift av omsorgplasser

Notatet finner du HER

Investeringstilskuddet for bygging av omsorgsboliger og sykehjem har blitt betydelig styrket. Bl.a. har tilskuddssatsene økt og retningslinjene er endret slik at kommuner kan gjøre bruk av eksterne aktører til oppføring og drift av omsorgsplasser.

I sammenheng med  St Prop 65S (2010-2011), Styrking av investeringstilskotet til omsorgsbustander og sjukeheimsplassar, ble ordningen med videretildeling av tilskuddet avviklet. Samtidig åpnes det opp for at kommunene ikke bare kan benytte ideelle aktører når omsorgsplasser skal framskaffes.

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.