Kompetansetilskot til berekraftig bustad- og byggkvalitet

Kompetansetilskot til berekraftig bustad- og byggkvalitet er avvikla for nye tilsegn frå og med 2017.