Søk startlån og tilskudd før 6. februar

Startlån, tilskudd til etablering, tilpasning og by- og områdeutvikling må søkes innen 6. februar. Også Helsedirektoratet har et tilskudd mange kommuner kan søke

Startlånet blir i 2015 fordelt i to omganger. Les mer om prinsippene for fordeling og søknad her. Her finner du også informasjon om tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning.

Tilskudd til kommunale utleieboliger blir annonsert i løpet av februar.

Tilskudd til by- og områdeutvikling må også søkes innen 6. februar. Dette tilskuddet kan gis til tiltak i Groruddalen i Oslo, i indre Oslo øst og områder i Bergen og Trondheim som har særlig dokumenterte miljømessige og sosiale utfordringer.

 Kommuner kan også søke Helsedirektoratet om tilskudd til kommunalt rusarbeid. Les mer om dette her.