Oslo: Tilrettelagte boliger for alle

Start: 13. juni 2014 09:00
Slutt: 13. juni 2014 15:00
Sted: Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12,  Oslo
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 10. juni 2014 15:00

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus og Husbanken invitere kommunale boligrådgivere, berørte ledere, teknisk etat og ergo- og fysioterapeuter i kommunene til seminar.

PROGRAM FOR DAGEN

FORMÅL

Folk skal ved hjelp av boligtilpasning kunne bo lenger i eget hjem, uavhengig av .  De som jobber med boligtilpasning skal få kjennskap til virkemidler som Husbanken og NAV kan tilby, og kommunens rolle i utredningsprosessen ved tilrettelegging av eksisterende boliger.