Hammerfest: Fagdag om Husbankens investeringstilskudd.

Start: 11. juni 2015 10:00
Slutt: 11. juni 2015 16:00
Sted: Hammerfest, Husbankens lokaler, Sjøgata 6, 3.etg.
Pris: Fagdagen er gratis, men deltakerne må dekke egne utgifter til reise og opphold.
Påmeldingsfrist: 08. juni 2015 23:55

Vi ser nærmere på Husbankens retningslinjer om investeringstilskudd for å styrke kommunene i arbeidet med helhetlig planlegging av nye boligløsninger.

PROGRAM.

10.00:

Velkommen og innledning. v. Bente Bergheim, avdelingsdirektør., Husbanken Hammerfest

10.20:

Forskningsrapporten «Planer for et aldrende samfunn? Boliger og tjenester for eldre i kommunene».

Presentasjon og innledning til diskusjon v. seniorrådgiver Torill Pettersen, Husbanken Hammerfest.

11.00:

Saksbehandling av investeringstilskudd og presentasjon av Husbankens dialogverktøy v. Ingve A. Mortensen, prosjektleder, Hammerfest kommune.

12.00:

Lunsj

12.45:

Fylkesmannens rolle i Husbankens investeringstilskudd. Omsorgsplan 2020. 

v. Heidi Brandt, Fylkesmannen i Finnmark.

13.00:

Boliggjøring – Hva betyr «Ikke institusjonslignende preg»?

13.30:

Installasjon av velferdsteknologi i helse- og omsorgsbygg v Ingebjørg Riise, Tromsø kommune.

14.00:

Kaffepause

14.30:

Rådgivningsbistand til kommunene fra NAV Hjelpemiddelsentral ved bygging av nye omsorgsboliger og sykehjem v. Bente Morisbak NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark og Kristin Richardsen NAV Hjelpemiddelsentral Troms.

15.00:

Miljø og energi – Utvikling av forbildeprosjekt – Hva skal til? v. Lene Edvardsen, fagdirektør, Husbanken Hammerfest.

15.30:

Oppsummering og avslutning.


Vi tar forbehold om endringer i programmet.


Presentasjoner: