Bergen: Bustadsamling

Start: 13. november 2019 10:00
Slutt: 13. september 2019 14:30
Sted: Skatteetaten, Nonnesetergaten 4, Bergen - Møterom Ulriken i 4. etasje
Pris:
Påmeldingsfrist: 01. november 2019 12:00

NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland og Husbanken arrangerer samling om tilrettelegging av bustad. Arrangørane og fleire kommunar held innlegg.

Målgruppe

Tverrfaglege grupper som arbeider med bustadrådgiving i kommunane, teknisk etat, bustadkontor og ergo-/fysioterapeutar, samt andre som arbeider med personretta tilrettelegging av bustad og Husbankens verkemiddel på område.

Meir informasjon og påmelding hos NAV