Tilskudd til heis

Tilskudd til heis kan gis til eiere av eksisterende boligeiendommer med minst tre etasjer. Det kan gis tilskudd til konsulentbistand til prosjektering av heis og kostnadsoverslag for installering av heis, samt tilskudd til installering av heis.

Ved behandling av søknad om tilskudd til prosjektering og installering av heis, gjelder følgende prioriteringer 

a. 
  Prosjektering av framtidige heisprosjekt.
b.
  Om prosjektet har fått midler fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging sin forsøksordning: «Tilskudd til tilrettelegging av bolig i stedet for  hjelpemiddel».
c. 
  Antall leiligheter som vil kunne betjenes av heisen.
d. 
  Grad av tilrettelegging av heis og bygning for rullestolbruk. 
e.     Leilighetenes mulighet for tilpassing for bevegelseshemmede.

Det kan gis tilskudd til:

  • konsulentbistand til prosjektering og kostnadsoverslag til heis (trinn I)
  • installering av heis (trinn II) 

Det kan gis tilskudd til inntil 50 prosent av kostnadene til prosjektering eller installering.

Det gis ikke tilskudd til:

  • utskifting av eksisterende heiser
  • prosjekt som er igangsatt før tilsagn er gitt
  • prosjekt der det ikke er trinnfri adkomst til heis og til inngang til leilighetene
  • løfteinnretninger som styres med påholden knapp

Hvem kan søke?
Tilskudd til prosjektering og installering av heis kan søkes av eiere av eksisterende boligeiendommer med minst tre etasjer.

Hvordan søke?
Det skal søkes på egen søknadsblankett.

Søknad sendes elektronisk til post@husbanken.no, eller per post til Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø.

Utbetaling av tilskudd
Søknad om utbetaling av tilskudd sendes på eget skjema. Husk å legge ved dokumentasjon.