Tilskot for bransjen

Husbanken gjev tilskot til ulike føremål og målgrupper. Dessa tilskota er retta mot byggebransjen, burettslag, sameige, brukerorganisasjonar, frivillig sektor og andre grupper.

Gode eksempel

Lerkendal studentby inneheld 612 hybeleiningar som oppfyller kriteria for passivhus og tilgjengelegheit.