Tilskudd til refinansiering av boliggjeld

Der som du på grunn av betalingsproblemer har vanskeligheter med å beholde boligen, kan en løsning være å søke om startlån og/eller boligtilskudd til refinansiering av boliggjeld og eventuelt annen gjeld.

Der som du på grunn av betalingsproblemer har vanskeligheter med å beholde boligen, kan kommunen gi deg økonomisk veiledning. En løsning kan være å søke om startlån og/eller boligtilskudd til refinansiering av boliggjeld og eventuelt annen gjeld. Dette er særlig aktuelt der boligen er godt tilpasset et spesielt behov og hvor kommunen ut fra en helhetsvurdering mener at den beste løsningen er at du/dere får fortsette å bo i boligen. Det forutsettes at refinansieringen, eventuelt sammen med andre tiltak, bidrar til en varig løsning av de økonomiske problemene i forhold til bolig.

Boligtilskudd til refinansiering er behovsprøvd i forhold til økonomisk situasjon. Bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få boligtilskudd.

For å søke boligtilskudd til refinansiering bruker du søknadsskjema HB 7.S.13. Søknaden sendes til kommunen.

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.