Veileder - boligsosialt kompetansetilskudd

Veilederen er sist oppdatert 09. mars 2017

Denne veilederen er ment som en hjelp for frivillige aktører, organisasjon, sosiale entreprenører, stiftelser og andre som ønsker å søke Husbanken om boligsosialt kompetansetilskudd.

Ved å klikke på lenkene under kommer du til hvert enkelt kapittel i veilederen. Retningslinjene er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp for å forstå regelverket.

1. Formål
2. Tildelingskriterier
3. Tilskuddsutmåling
4. Prioriteringer 
5. Innhenting og kontroll av opplysninger
6. Utbetaling
7. Bortfall og tilbakebetaling av tilskudd
8. Offentliggjøring av resultatene
9. Klageadgang
10. Saksgang