Er du opptatt av nytenkning og innovasjon på det boligsosiale området?

Hvis du også er en frivillig, privat eller offentlig aktør, da kan du søke om tilskudd til boligsosiale tiltak. Tilskuddet skal bidra til å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og til at vanskeligstilte kan skaffe seg og beholde en egnet bolig.

Tilskuddet skal utbetales samme år det blir innvilget.

Prosjekter som handler om metoder, konsepter og løsninger som kan tas i bruk av flere blir prioritert av Husbanken.

Søknadsfristen er 6. januar 2020.

Her finner du mer informasjon om tilskudd til boligsosiale tiltak, hvordan du skal gå fram og hvilket skjemaet du skal bruke for å søke.

Kontakt Husbanken på telefon 22 96 16 00 eller per e-post til post@husbanken.no om du har spørsmål om ordningen. 

Vi tar forbehold om Stortingets budsjettvedtak i saken.