Statistikkbanken for selvbetjente rapporter er under omarbeidelse

Husbanken har byttet system for selvbetjent statistikkbank. Overføring til ny løsning pågår og tilbudet vil derfor være noe redusert en tid. Det finnes imidlertid flere andre gode kilder til statistikk.

Tallene i den nåværende statistikkbanken er oppdatert per 2010. 

Statistikk og informasjon kan også hentes fra våre kvartalsrapporter. Her finnes blant annet tall for investeringstilskudd, forbruk av startlån g grunnlån, tap, avslagsandel, saksbehandlingstid med mer.

I tillegg publiseres månedlig en oversikt over forbruket per måned og hittil i år. På grunn av omleggingen, er siste tilgjengelige statistikk per 30. okotber 2011.

Trenger du tall eller oversikter du ikke finner på disse sidene, kan du sende en epost til

statistikkgruppa@husbanken.no