Startlån opp 23 prosent

Per 1. juni hadde kommunene lånt 5,4 milliarder kroner i startlån fra Husbanken. Dette er 23 prosent mer enn for tilsvarende periode i fjor.

Etterspørselen etter startlån fortsetter å øke, både fra lånesøkerne til den enkelte kommune og fra kommunene til Husbanken. Tall per 30. mai viser en oppgang på 23 prosent for kommunenes låneopptak i Husbanken. Kommunenes videreutlån har økt med åtte prosent, men dette er foreløpige tall som vil endre seg på grunn av kommunenes rapportering.

Startlånet forvaltes av kommunene som låner pengene videre til sine innbyggere. Lånet kan gis til personer som ikke får lån i en privat bank, enten som toppfinansiering eller som fullfinansiering. Lånet gis til etablerieng, til reetablering, til førstegangsetablerere på boligmarkedet og til andre vanskeligstilte grupper.

Investeringstilskuddet doblet
Ved utgangen av mai hadde Husbanken mottatt 369 søknader om investeringstilskudd, fordelt på 190 sykehjemsplasser og 179 omsorgsboliger. Dette er en mer enn fordolbing sammenliknet med tilsvarende tall for i 2010.

Les hele statistikken for mai her.