Søknader om tilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger fortsetter å øke

Husbankens statistikk viser at antall søknader om tilskudd til etablering av omsorgsplasser øker. Siden 2008 er det gitt tilsagn om 4477 boenheter. I år har antall tilsagn økt med 56 prosent sammenliknet med første halvår i fjor.

Husbanken har mottatt 445 søknader fordelt på etablering av 225 sykehjemsplasser og 220 omsorgsboliger per 1. juli. Dette er en økning på 38 prosent i forhold til tilsvarende periode i 2010. Det er gitt tilsagn om tilskudd tilsvarende 378 boenheter. Dette er en økning på 56 prosent.
 Økningen i antall søknader fra kommunene i år i forhold til i fjor kommer etter at tilskuddsatsene ble økt og etter at de fylkesvise kvotene ble fjernet. Det er også åpnet for at andre aktører enn kommunene kan framskaffe omsorgsplasser. 

De 4477 omsorgsplassene som det er gitt tilsagn om etter innføringen av Omsorgsplan 2015 i 2008, tilsvarer 37 prosent av måltallet på 12000 boenheter.
Les kvartalsrapporten for første halvår her
Les hele statistikken per 30. juni 2011 her

I 2009 åpnet Sansehangen ved Modum sykehjem i Buskerud med stor mottakelse for beboere, ansatte og gjester.

Startlån opp
Statistikken for juni viser en fortsatt økning i etterspørselen etter alle ordningene. Den samlede startlånutbetalingen fra kommunene var på 1,6 milliarder kroner. Dette er en økning på 15 prosent sammenliknet med samme periode i 2010. Samtidig fortsetter kommunenes startlånopptak i Husbanken. Per 1. juli har kommunene lånt 5,4 milliarder kroner i Husbanken. Dette er også 15 prosent mer enn i fjor.Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.