Prisutviklingen for husbankfinansierte eneboliger

Prisen på Husbankfinansierte eneboliger har økte med 10,6 prosent fra 2009 til 2010

Prisene på eneboliger finansiert med grunnlån til oppføring i Husbanken økte med 5,2 prosent fra 1. til 2. kvartal i 2010. Sammenlignet med 2. kvartal 2009 er prisene 10,6 prosent høyere i 2010. Husbankindeksen går tilbake til 3. kvartal 2005 da det nye grunnlånet ble innført. I hele denne perioden fra 3. kvartal 2005 og frem til i dag, har prisene på husbankfinansierte eneboliger steget med nærmere 39 prosent.
Til sammenligning steg Statistisk sentralbyrås prisindeks for omsatte eneboliger med 4,6 prosent fra 1. til 2. kvartal i 2010. På årsbasis steg prisene med 9,2 prosent. Husbankens indeks er imidlertid beregnet på grunnlag av prisopplysninger om boliger godkjent for grunnlån til oppføring i det aktuelle kvartalet. Prisene er dermed hentet inn i forkant av byggingen og er ikke direkte sammenlignbar med SSBs indekser, der prisene er innhentet på ferdigstillelses- eller salgstidspunktet. 
Husbankindeksen for 2. kvartal 2010 er basert på informasjon om totalt 80 boliger.