Over 70 % økning i tilsagn om grunnlån til oppføring av bolig

Husbanken har gitt over 70 % flere tilsagn om grunnlån til oppføring av bolig enn i 2012, viser månedsstatistikken for mai 2013.

Mengden tilsagn Husbanken har gitt til grunnlån til oppføring av bolig har steget med 71 % i år i forhold til i 2012. Lånet har til hensikt å bidra til å fremme viktige boligkvaliteter knyttet til miljø, energi og universell utforming. Med tilfredsstillende kvaliteter kan Husbanken finansiere opp til 80 % av kostnadene for byggeprosjektet. Til sammen er det gitt tilsagn på i overkant av 7,5 milliarder kroner.

Grunnlånet kan også tildeles prosjekter som omhandler utbedring av bolig for å heve energi- og miljøstandarden, og boligens universelle utforming. Også her har andelen tilsagn Husbanken steget; 37 % flere tilsagn er blitt gitt i år sammenlignet med utgangen av mai i fjord.

Se Husbankens månedsstatistikk for mai 2013 her.