Oppfordrer til økt bruk av tilskudd til tilpasning

Husbanken oppfordrer kommunene til å øke bruken av tilskudd til tilpasning.

Husstander med personer med nedsatt funksjonsevne kan få tilskudd til tilpasning av boligen. Tilskuddet er en offentlig støtteordning der Husbanken fordeler pengene mellom kommunene som videre tildeler midlene til søkerne. Ordningen er behovsprøvd, og behov for spesialtilpasning for å kunne bli boende i boligen over tid vektlegges. Familier med funksjonshemmede barn skal ha høy prioritet.

Husbankens månedsstatistikk for september viser fortsatt lav aktivitet for tildeling av tilskuddet. Til tross for at tallene viser en økning på 25% siden september 2012, står det om lag 140 millioner kroner på kommunale kontoer.

Les Husbankens månedsstatistikk for september 2013 her.