Økt etterspørsel etter tilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

Husbankens månedsstatistikk viser en klar økning i tilsagn om investeringstilskudd. Antallet boenheter kommunene har fått tilsagn om tilskudd til er det høyeste for 1. halvår siden oppstarten av ordningen i 2008.

Rapportering på investeringstilskuddet viser at det har vært stor aktivitet på ordningen hittil i år. Ved utgangen av juni er det gitt tilsagn til 995 boenheter, som er en økning på nærmere 65 % sammenliknet med tilsvarende periode i 2012.

Tilsagnstallet er det klart høyeste tallet for 1. halvår siden ordningen ble innført i 2008. Totaltallet på tilsagn for ordningen har likefult ikke økt tilsvarende, da mange eldre tilsagn har blitt annullert i år. (Tilsagn annuleres når kommuner avlyser eller utsetter prosjekter det er søkt om tilskudd til).

Per 30. juni 2013 er det gitt tilsagn til i alt 7 245 boenheter i hele planperioden, fordelt på 3 328 omsorgsboliger og 3 917 sykehjemsplasser. Dette utgjør rundt 60 prosent av regjeringens mål om tilskudd til 12 000 boenheter i perioden 2008-2015.

Det er per 30. juni 2013 utbetalt tilskudd til i alt 4 077 boenheter, det vil si fullførte prosjekter.


Les Husbankens månedsstatistikk for juni 2013 her.

(ingressbilde: colourbox.com)